Kontraindikace a vedlejší účinky

Kontraindikace

 

Rázová vlna by se nikdy neměla aplikovat u pacientů s nádorovým onemocněním nebo poruchami krevní srážlivosti. Kontraindikací je také systémové zánětlivé onemocnění a gravidita. V případě lokální aplikace kortikoidu odkládáme terapii o tři až šest týdnů. Pokud nemocný absolvoval analgetické rentgenové ozařování, činí doba odkladu šest až dvanáct týdnů v závislosti na lokálním nálezu.

 

Vedlejší účinky

 

Aplikace rázové vlny je všeobecně pacienty velmi dobře snášena. V ojedinělých případech však může být pacientovi méně příjemná. Jako nejčastější vedlejší účinky se dostavuje dočasné začervenání, petechie, hematom, eventuálně otok měkkých tkání. Většina těchto vedlejších účinků odezní do 5 až 10 dní.

Cefar Chattanooga DJO                                
www & SEO - Jimsoft s.r.o., webdesign - mojegrafickestudio.cz