Fyzikální princip

Applicator1.jpg

Aplikátor D-Actor

Léčba rázovou vlnou patří do skupiny mechanoterapií, kdy je pomocí přístroje vytvářena vysokoenergetická tlaková akustická vlna (rázová či šoková vlna – angl. shock wave). Z fyzikálního hlediska se jedná o pneumaticky nebo elektromagneticky generovaný puls, který se vyznačuje skokovou změnou tlaku (10–100 MPa).

V aplikátoru je rychlým opakovaným pneumatickým pulsem vystřelován projektil, který naráží na vysílač rázů na konci aplikátoru. Na jeho povrchu se vytváří rázové vlny, které se pomocí aplikátoru cíleně přenáší do hlubokých tkáňových struktur. Vlny se šíří podle použitého aplikátoru buď radiálně (rozbíhavě) nebo fokusovaně (soustředěně). Hloubka průniku do tkáně závisí na použitém aplikátoru a nastaveném tlaku.

 

U aplikátorů s radiální koncepcí se pohybuje od 1do 3 cm, u aplikátorů s fokusovanou koncepcí je to 8 cm i více. Pro léčbu pohybového ústrojí pomocí radiální rázové vlny jsou užívány přístroje pracující s výstupními tlaky cca 5 barů, které vytváří radiální akustickou tlakovou vlnu „nízko až středně energetickou“ s energií cca 0,1–0,25 mJ/mm2 pronikající do hloubky tkáně cca 35 mm.

Cefar Chattanooga DJO                                
www & SEO - Jimsoft s.r.o., webdesign - mojegrafickestudio.cz